ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN NĂM 2024

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
II. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ HỌC

Tên trường *: Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Công Nghệ Bà Rịa-Vũng Tàu.

Mã số: CĐĐ5203

*